ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών συχνά δημιουργούν πολλά προβλήματα κυρίως στους υπόγειους χώρους λόγω εισροής υδάτων και δημιουργίας μούχλας.

Συνεπώς, μια αξιόπιστη και σωστών προδιαγραφών υγρομόνωση στους χώρους αυτούς είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατευτούν από μελλοντική εμφάνιση τέτοιων προβλημάτων.

Ανάλογα με το εάν η υγρομόνωση απαιτείται να γίνει στην αρχή της κατασκευής, εάν πρόκειται για επισκευή υγρομόνωσης του υπογείου και ανάλογα της θέσης του χώρου σε συνάρτηση με το έδαφος, η εταιρεία Α-ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. κρίνει εάν η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί εξωτερικά ή εσωτερικά, για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα της στεγανοποίησης.