ΕΡΓΟ
Μόνωση Τοιχίων Υπογείου Εσωτερικά - Μελίσσια

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στεγανοποίηση σε τοιχία εσωτερικά υπογείου χώρου σε οικία υπό-κατασκευή.
Λόγω μονόπλευρων τοιχίων η στεγανοποίηση έγινε εσωτερικά σε τοιχία και δάπεδο, παράλληλα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete Mortar, Υδροδιογκούμενο κορδόνι PenebarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ