ΕΡΓΟ
Υργομόνωση σε Λιθοδομή Εσωτερικά και Εξωτερικά

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Εμφάνιση υγρασίας σε τοίχο από πέτρες (λιθοδομή).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αστάρι Πρόσφυσης Acrylic Bondecrete, Επισκευαστικό Κονίαμα Penetron Multi Patch, Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron Seal Coat και Penecryl Elastic.ΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ