Στην Α-ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. καλύπτεται όλο το φάσμα μελέτης και πρακτικών εφαρμογών που απαιτείται για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου. Έτσι η εταιρία μας δραστηριοποιείται επιτυχώς στον βιομηχανικό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Δείτε παρακάτω τα αντίστοιχα έργα μας :

Καλέστε μας   

Τηλ.
: 210 2846855
Fax.
: 210 2846856
Κιν. 
: 698 698 7433

Follow Us

Διεύθυνση

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 10, Μεταμόρφωση  Αττικής, 144 52