ΜΟΝΙΜΗ ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ PENETRON

Η Μόνιμη Στεγανοποίηση με το σύστημα PENETRON είναι μια πρωτοποριακή και καινοτόμος μέθοδος η οποία λειτουργεί με την ανάπτυξη κρυστάλλων (crystal growth) εσωτερικά του σκυροδέματος και δεν χρήζει ανάγκη επιδιόρθωσης με την πάροδο του χρόνου.
 
Αναλυτικότερα, η εφαρμογή με το επαλειφόμενο τσιμεντοειδές PENETRON περιέχει ενεργά συστατικά τα οποία έχουν την ιδιότητα να διεισδύουν εσωτερικά και σε βάθος στο σκυρόδεμα μέσω των πόρων των τριχοειδών διαδρόμων και των ρωγμών αυτού, εξαιτίας του φαινομένου της όσμωσης. Αντιδρούν με το ελεύθερο υδροξείδιο του ασβεστίου (το οποίο είναι συστατικό του σκυροδέματος) καθώς και με το νερό, δημιουργώντας έτσι μη διαλυτούς κρυστάλλους οι οποίοι κλείνουν μόνιμα τους πόρους και τους τριχοειδείς διαδρόμους, εκτοπίζοντας έτσι κάθε μορφή υγρασίας.
Η ανάπτυξη των κρυστάλλων λαμβάνει χώρα μέσα στη δομή του σκυροδέματος και διεισδύει σε βάθος έως και 1 μέτρο μήκους από το σημείο εφαρμογής του PENETRON και σφραγίζει τριχοειδή και ρωγμές του σκυροδέματος έως και 0,4 mm, αφήνοντας έτσι αμελητέα διάκενα αέρος μεταξύ τους.
 
Κατά την απουσία υγρασίας σταματάει η χημική αντίδραση του PENETRON και τα χημικά που περιέχει παραμένουν σε αδρανή φάση καθώς για την ανάπτυξη των κρυστάλλων είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στο εσωτερικό των πόρων και των τριχοειδή διαδρόμων. Κατά συνέπεια, οποτεδήποτε στο μέλλον τα χημικά αυτά έρθουν σε επαφή με υγρασία ή νερό έχουμε αυτόματη επανεργοποίηση του μηχανισμού σχηματισμού κρυστάλλων, οι οποίοι φράζουν περαιτέρω τους διαδρόμους και εισέρχονται σε μεγαλύτερα βάθη του σκυροδέματος. Έτσι επιτυγχάνεται η μόνιμη στεγανοποίηση του σκυροδέματος μέσω της ιδιότητας επανεπούλωσης των κρυστάλλων (self-healing) που κλείνει ακόμα και νέα τριχοειδή όταν περάσει από αυτά νερό.
 
Έτσι, λόγω της χημικής φύσης των υλικών του συστήματος PENETRON τα οποία σφραγίζουν και ξανασφραγίζουν, εξασφαλίζετε μία μόνιμη στεγανοποίηση χωρίς μελλοντική επανεμφάνιση υγρασίας!
 
 
Πλεονεκτήματα στεγανοποίησης με σύστημα PENETRON:
 
  • Μόνιμη διάρκεια (όσο έχει ζωή το σκυρόδεμα)
  • Εγγύηση μόνιμης υγρομόνωσης  (η εγγύηση ισχύει όσο διαρκεί η ζωή του σκυροδέματος καθώς η στεγανοποίηση πραγματοποείται εσωτερικά στο σκυρόδεμα και όχι επικαλυπτικά όπως με τα υπόλοιπα συστήματα)
  • Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει και το Χειμώνα καθώς απαιτείται νωπό σκυρόδεμα για να λειτουργήσει το υλικό
  • Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις στεγανοποίησης καθώς μπορεί να εφαρμοστεί είτε από την θετική είτε από την αρνητική πλευρά (αρνητική πλευρά: όταν το νερό εισέρχεται από εξωτερικά στο σκυρόδεμα, τότε το υλικό ενεργοποιείται, απωθεί την υγρασία προς τα έξω, δυναμώνοντας έτσι το σκυρόδεμα δημιουργώντας παράλληλα αντιδιαβρωτική προστασία στον οπλισμό)
  • Πιστοποιημένο για δεξαμενές λυμάτων
  • Μη τοξικό, εγκεκριμένο για πόσιμο νερό
  • Η στεγανοποίηση και η χημική αντοχή παραμένουν ανεπηρέαστες ακόμα κι αν η εξωτερική επιφάνεια καταστραφεί
  • Δεν επηρεάζεται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ήλιος - παγετός)
  • Αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο έναντι των υπολοίπων συστημάτων υγρομόνωσης, λόγω της μακροχρόνιας διάρκειας ζωής του υλικού, καθώς γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του σκυροδέματος σχηματίζοντας ένα συμπαγές σώμα, το οποίο διαρκεί όσο έχει ζωή το ίδιο το σκυρόδεμα
  • Επιτρέπει στο σκυρόδεμα να αναπνέει εμποδίζοντας την συμπύκνωση υδρατμών και αφήνοντάς το εντελώς στεγνό
 
Τα προϊόντα και το σύστημα εφαρμογής PENETRON ακολουθούν όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές-οικολογικές προδιαγραφές και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενυδρείων αλλά και υδάτινων ταμιευτήρων διεθνώς.
Το σύστημα PENETRON έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε πάνω από 60 χώρες παγκοσμίως και σε έργα όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, στην Εκκλησία της Αναπαύσεως στην Αγ. Πετρούπολη στη Ρωσία, κ.α.
 
Α-ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.
Πιστοποιημένος Συνεργάτης της PENETRON HELLAS