Η εταιρείας μας Α-ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. συνεργάζεται με μελετητικά γραφεία στατικών ενισχύσεων και αναλαμβάνει με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό τις παρακάτω εφαρμογές:

Αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροπλισμού / σκυροδέματος.

Τοπική αποκατάσταση με ρητινοειδή κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης.

FRPs (Ινοπλισμένα Πολυμερή) / Ανθρακοϋφάσματα, Ανθρακοελάσματα,Υαλοϋφάσματα.

Δείτε παρακάτω τα αντίστοιχα έργα μας :