ΜΟΝΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ!

Πραγματοποιήστε μόνιμη στεγανοποίηση ακόμη και τον ΧΕΙΜΩΝΑ!

Η Α-ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. χρησιμοποιεί το πρωτοποριακό και καινοτόμο σύστημα της εταιρίας PENETRON ώστε να μπορείτε πλέον να πραγματοποιήσετε έργα στεγανοποίησησης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου!

Πως λειτουργεί?

Η μέθοδος στεγανοποίησης με το επαλειφόμενο τσιμεντοειδές PENETRON λειτουργεί όταν τα υλικά έρχονται σε επαφή με το νερό.

 Μάλιστα, μια από τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την σωστή εφαρμογή του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς PENETRON είναι το νωπό σκυρόδεμα, πριν και μετά την εφαρμογή!

Την ημέρα πριν την εφαρμογή:

 Αν την προηγούμενη ημέρα της εφαρμογής είχε προηγηθεί βροχή, τότε διευκολύνει και προετοιμάζει το σκυρόδεμα να δεχτεί το επαλειφόμενο τσιμεντοειδές PENETRON ώστε να δράσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. 

Την ημέρα της εφαρμογής:

Απαραίτητο είναι μόνο κατά την ημέρα της εφαρμογής να μην βρέχει, να μην υπάρχει χιόνι και η θερμοκρασία να μην είναι κάτω από τους 5°C.

Μετά την εφαρμογή:

Με το τέλος των εργασιών και προκειμένου να ολοκληρωθεί η σωστή εφαρμογή για την ενεργοποίηση των κρυστάλλων, πρέπει να πραγματοποιείται διαβροχή της επιφάνειας για 3 ημέρες! 

Δεν χρειάζεται πια να περιμένετε το καλοκαίρι για να προχωρήσετε στην στεγανοποίηση του χώρου σας! Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας και ανανεώστε το χώρο σας όποτε σας εξυπηρετεί!