ΕΡΓΟ
Μόνωση Τοιχίων Υπογείου Εξωτερικά - Ωρωπός

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχίων υπογείου σε οικία υπό-κατασκευή, πριν την επιχωμάτωση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete MortarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ