ΕΡΓΟ
Μόνωση Τοιχίων Υπογείου Εξωτερικά - Διόνυσος

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στεγανοποίηση σε τοιχία εξωτερικά, υπογείου χώρου σε οικία υπό-κατασκευή

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete Mortar, Υδροδιογκούμενο κορδόνι PenebarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ