ΕΡΓΟ
Μόνωση Τοιχίων Υπογείου Εξωτερικά - Γλυφάδα

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Πρόβλημα υγρασίας εσωτερικά το οποίο προερχόταν από τον ταρατσόκηπο. 
Εφαρμόστηκε σύστημα στεγανοποίησης Penetron για μία οριστική λύση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete Mortar, Υδροδιογκούμενο κορδόνι PenebarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ