ΕΡΓΟ
Μόνωση Τοιχίων Υπογείου Εξωτερικά - Κηφισιά

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχίων υπογείου σε οικία υπό-κατασκευή με σύστημα Penetron, πριν την επιχωμάτωση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete Mortar, Υδροδιογκούμενο κορδόνι PenebarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ