ΕΡΓΟ
Μόνωση σε λιθοδομή εσωτερικά

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Εμφάνιση υγρασίας σε τοίχο από πέτρες (λιθοδομή). Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε με υλικά της εταιρίας PENETRON.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
PenetronΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ