ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Για την αποφυγή υγρασίας μεταξύ δύο κτιρίων, η εργασία που απαιτείται να εφαρμοστεί είναι η στεγανοποίηση του αρμού διαστολής.

Η μη σωστή στεγανοποίηση, έχει ως αποτέλεσμα την εκτόνωση της υγρασίας σε ένα από τα δύο κτίρια.


Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Α-ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.εφαρμόζει με επιτυχία, ειδικά και εξειδικευμένα συστήματα στεγανοποίησης.