ΕΡΓΟ
Μόνωση Αρμού Διαστολής BP - Σταθμός Λαρίσης

ΤΟΜΕΑΣ
Βιομηχανικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Εισροή υδάτων μέσα στο κατάστημα λόγω μη σωστής στεγανοποίησης του αρμού διαστολής.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Sikadur Combiflex, Sikadur 31, Ελαστική Βαφή Penetron Simp Coat 25ΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ