ΕΡΓΟ
Ανεστραμμένη Θερμομόνωση με Χαλίκι - Μεταμόρφωση

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συμπύκνωση υδρατμών εσωτερικά στα ταβάνια με αποτέλεσμα τη δημιουργία μούχλας. 
Εφαρμόστηκε ανεστραμμένη θερμομόνωση με τελική επιφάνεια χαλίκι.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Γεωύφασμα Fibran 7cm, ΧαλίκιΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ