ΕΡΓΟ
Μόνωση Ταράτσας με Πολυουρεθανική Βαφή - Μεταμόρφωση (Νο2)

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στεγανοποίηση Ταράτσας με πολυουρεθανική Βαφή στην περιοχή της Μεταμόρφωσης (Νο2)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κορδόνι Πολυαιθυλενίου, Πολυουρεθανική Μαστίχη, Αστάρι Microsealer, Πολυουρεθανική Βαφή AlChimicaΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σχετικά έργα