ΕΡΓΟ
Μόνωση Βιολογικού Βόθρου - Καλλιτεχνούπολη

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στεγανοποίηση Βιολογικού Βόθρου με δαχτυλίδια από σκυρόδεμα σε νέο βόθρο υπό-κατασκευή.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αστάρι Penebar Primer, Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete Mortar, Υδροδιογκούμενο κορδόνι PenebarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ