ΕΡΓΟ
Επισκευή & Υγρομόνωση - Βιολογικός Βόθρος Χαλκίδας

ΤΟΜΕΑΣ
Δημόσιος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Διαρροή νερού από τα τοιχία.
Πραγματοποιήθηκε επισκευή με ταχύπηκτο στεγανωτικό κονίαμα και στεγανοποίηση με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ταχύπηκτο Στεγανωτικό Κονίαμα Peneplug, Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές PenetronΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ