ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΟΙΧΙΩΝ

Η στεγανοποίηση σε τοιχία μπορεί να εφαρμοστεί είτε εξωτερικά-είτε εσωτερικά μιας κατασκευής, αποτρέποντας έτσι τα προβλήματα υγρασίας που μπορεί να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου.
Προτείνουμε η στεγανοποίηση να εφαρμόζεται κατά την κατασκευή του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, κι αν περιμετρικά των εξωτερικών τοιχίων δεν υπάρχει πρόσβαση (π.χ. επιχωμάτωση)
η στεγανοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί εσωτερικά των τοιχίων με προηγμένα υλικά τα οποία διεισδύουν μέσα στο σκυρόδεμα κι εξασφαλίζοντας παράλληλα μόνιμη υγρομόνωση.