ΕΡΓΟ
Μόνωση Τοιχίων Εξωτερικά σε Βιολογικό Σταθμό της ΕΥΔΑΠ - Ναύπλιο

ΤΟΜΕΑΣ
Δημόσιος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Εμφάνιση ριγματώσεων στα τοιχία με αποτέλεσμα τη διαρροή νερού από τις δεξαμενές.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete MortarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ