ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Η στεγανοποίηση της πισίνας είναι απαραίτητη προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες νερού από αυτή προς το έδαφος ή σε γειτονικές εγκαταστάσεις ή ακόμη και εσωτερικά αυτής, γεγονός που θα δημιουργούσε αλυσιδωτά προβλήματα και μεγάλο κόστος αποκατάστασης αυτών.