ΕΡΓΟ
Μόνωση Πισίνας

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Υγρομόνωση σε πισίνα λόγω αστοχίας παλαιότερης στεγανοποίησης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron Seal Coat μαζί με Penecryl Elastic, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete Mortar, Υδροδιογκούμενο κορδόνι PenebarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ