ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Βιομηχανικό Δάπεδο χαρακτηρίζεται το δάπεδο το οποίο είναι λείο, αντιολισθητικό, δεν δημιουργεί σκόνη, δεν συγκρατεί λάδια, καθαρίζεται εύκολα, έχει υψηλή αντοχή σε πιέσεις και σε φορτία που υπάρχουν σε χώρους παραγωγής/αποθήκευσης/στάθμευσης και δε φθείρεται με τη διέλευση ακόμα και βαρέων οχημάτων.
Δεδομένου όμως της μεγάλης μηχανικής και χημικής καταπόνησης που υφίστανται στους χώρους αυτούς και για να έχουμε ένα πλήρες αποτελέσμα με την σωστή εφαρμογή όλων των παραπάνω, θα πρέπει να γίνεται πρώτα στεγανοποίηση (όπου κρίνεται - ώστε να αποφύγουμε την ανερχόμενη υγρασία) και στην συνέχεια προχωράμε στην εφαρμογή με εποξειδικές ρητίνες σε διάφορους χρωματισμούς.