ΕΡΓΟ
Αποκατάσταση Αρμού Διακοπής - Davaris S.A. Μεταμόρφωση

ΤΟΜΕΑΣ
Βιομηχανικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αποκόλληση κονιαμάτων λόγω κακής εφαρμογής παλαιότερης επιδιόρθωσης στους αρμούς διακοπής.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Εποξειδικά Συγκολλητικά Υλικά Sikadur 31 EF & Sikadur 32 EF, Penetron Quick Patch, Χυτή Μαστίχη U-Seal 816, Αστάρι U-Primer 110ΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ