ΕΡΓΟ
Μόνωση Βόθρου Εσωτερικά - Γραμματικό

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Μεγάλη εισροή υδάτων με αποτέλεσμα να γεμίζει γρήγορα και να υπάρχει συχνή χρήση βυτιοφόρου για την άντληση των λυμάτων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete Mortar, Υδροδιογκούμενο κορδόνι PenebarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ