ΕΡΓΟ
Μόνωση Αρμού Διαστολής ΕΥΔΑΠ - Ιλίσια

ΤΟΜΕΑΣ
Δημόσιος

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αστοχία στεγανοποίησης στον αρμό διαστολής με πρόβλημα εισροής υδάτων στο μηχανουργείο του κτιρίου.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αστάρι Acrylic Bondcrete, Επισκευαστικό κονίαμα Penetron, Sikadur Combiflex, Ελαστική Βαφή Penetron Simp Coat 25ΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ