ΕΡΓΟ
Μόνωση Βόθρου - Πόρτο Ράφτη

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Εισροή υδάτων εσωτερικά στο βόθρο λόγω έλλειψης τοιχίων. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Γαρμπιλομπετό, Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete Mortar, Υδροδιογκούμενο κορδόνι PenebarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ