ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ

Η ζαρντινιέρα θα πρέπει να στεγανοποιείται με κατάλληλα μονωτικά υλικά ανθεκτικά τόσο στη συνεχή χρήση νερού όσο και στις επιδράσεις των φυτικών οξέων.

Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η εκροή υδάτων και κατά συνέπεια η εμφάνιση υγρασίας σε προσκείμενους χώρους.

Σχετικά έργα με ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ