ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

Προκειμένου να αποφευχθεί η εκροή υδάτων από ένα φυτεμένο δώμα/ταρατσόκηπο προς τους κάτω ορόφους ή σε διπλανά κτίσματα είναι απαραίτητη η εφαρμογή κατάλληλης στεγανοποίησης η οποία εκτός από την παρεμπόδιση της εκροής υδάτων μπορεί παράλληλα να προστατέψει το σκυρόδεμα της κατασκευής από τη διαβρωτική δράση των φυτικών συστατικών.

 

Για τις περιπτώσεις στεγανοποίησης σε ένα φυτεμένο δώμα/ταρατσόκηπο και για μεγαλύτερη ασφάλεια, προτείνουμε διπλή στεγανοποίηση. Η πρώτη γίνεται στο σκυρόδεμα με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές Penetron και η δεύτερη, πάνω από την τσιμεντοκονία ρύσεων.

 


Οι μέθοδοι εφαρμογής που ακολουθούμε για υγρομόνωση σε φυτεμένο δώμα είναι:

 

·   Σύστημα Penetron για μία μόνιμη υγρομόνωση εσωτερικά στο σκυρόδεμα (στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται προσθήκη τσιμεντοκονίας ρύσεων καθώς τα τυχόν λιμνάζοντα νερά απορροφώνται από το επαλειφόμενο τσιμεντοειδές PENETRON)

·     Με Πολυουρεθανική Βαφή (αφού έχουν δημιουργηθεί ρύσεις τσιμεντοκονίας)

·        Με Ασφαλτικές Μεμβράνες (μετά τη δημιουργία τσιμεντοκονίας ρύσεων)

·        Με PVC Μεμβράνη  (μετά τη δημιουργία τσιμεντοκονίας ρύσεων)

Σχετικά έργα με ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ