ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Για τη σωστή στεγανοποίηση των δεξαμενών, η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται εσωτερικά σε δάπεδο, τοιχία και οροφή.
Τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την υγρομόνωση
είναι μη τοξικά, εγκεκριμένα για πόσιμο νερό και πιστοποιημένα για δεξαμενές λυμάτων.