ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΡΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ

Η μη σωστή στεγανοποίηση του αρμού, μπορεί να αποφέρει σοβαρά προβλήματα υγρασίας ακόμη και εισροή νερού εσωτερικά στον υπόγειο χώρο.
Η στεγανοποίηση των αρμών σκυροδέτησης μπορεί να εφαρμοστεί με 2 τρόπους, είτε κατά την κατασκευή του έργου με υδροδιογκούμενα κορδόνια, είτε σε υφιστάμενες κατασκευές ανοίγοντας τους αρμούς.

Σχετικά έργα με ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΡΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ