ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Δεδομένου ότι, το οπλισμένο σκυρόδεμα έχει περιορισμένο χρόνο ζωής, επιβάλλεται η επισκευή και ανακαίνιση των υπαρχόντων κατασκευών με υψηλής ποιότητας και αντοχής επισκευαστικά  υλικά για την αποκατάσταση της αντοχής του οπλισμένου σκυροδέματος.

Οι εργασίες αυτές γίνονται μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες της εταιρείας μας προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ανθεκτικότητα και ασφάλεια των κατασκευών αυτών.

Σχετικά έργα με ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ