ΕΡΓΟ
Μόνωση Τοιχίων Εξωτερικά - Κηφισιά

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στεγανοποίηση εσωτερικά των τοιχίων καθώς δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή στεγανοποίησης εξωτερικά,  λόγω της επιχωμάτωσης  από την πίσω πλευρά.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete Mortar, Υδροδιογκούμενο κορδόνι PenebarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ