ΕΡΓΟ
Σφράγιση & Συγκόλληση σε Αλουμίνια - Κόρινθος

ΤΟΜΕΑΣ
Βιομηχανικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Εισροή υδάτων μέσω του αρμού σύνδεσης αλουμίνιου με μάρμαρο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αστάρι U-Primer 110, Πολυουρεθανικό συστατικό U-Seal 907ΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ