ΕΡΓΟ
Μόνωση Φυτεμένου Δώματος - Ταύρος

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αστοχία της υπάρχουσας στεγανοποίησης σε φυτεμένο δώμα, με αποτέλεσμα την εκροή νερών από το ταβάνι του υπογείου parking και την έντονη διάβρωση του οπλισμού σε πολλά εμφανή σημεία.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penentron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete MortarΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ