ΕΡΓΟ
Επισκευή Σκυροδέματος - Επίδαυρος

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αστοχία σκυροδέτησης κατά την κατασκευή με αποτέλεσμα την εμφάνιση του οπλισμού σε πολλά σημεία.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επισκευαστικό κονίαμα με αναστολέα διάβρωσης Penetron V/O PatchΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ