ΕΡΓΟ
Μόνωση Αρμού Διακοπής - Σαλαμίνα

ΤΟΜΕΑΣ
Βιομηχανικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Μόνωση Αρμού Διακοπής πριν τη Σκυροδέτηση, σε υπό-κατασκευή Εμπορικό Κέντρο στη Σαλαμίνα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Υδροδιογκούμενο κορδόνι Penebar SW 55 type A, Penebar PrimerΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ